Foto: Fredrik Garshol

Foto: Jørgen Skaug

Idrettsmedisinsk høstkongress 2019 på Lillehammer

 

Organisasjonskomiteen ønsker å takke alle som bidro til at vi fikk en fantastisk idrettsmedisinsk kongress på Lillehammer.

 

Det var god stemning hele helgen og vi kjenner at kongressen nok en gang har bevist hvilken betydning den har for å utvikle idrettsmedisinen i Norge.

 

Flinke foredragsholdere, engasjerte kongressdeltakere, og framover lente utstillere, tusen takk!

 

Vi sees igjen i Sandefjord 6 - 8 November 2020

 

På vegne av organisasjonskomiteen for IMHK 2019

 

Oddvar Knutsen

Komiteleder IMHK 2019

Teknisk arrangør og kontakt